GİDELİM

Zahit GENÇ

Can da mal da bir emânet,
Kalk gidelim Dost’a gönül!
Kopacak bir gün kıyâmet,
Kalk gidelim Dost’a gönül!

Değer verme mala-mülke,
Mal sevgisi kalbe leke,
Bekler bizi gerçek ülke,
Kalk gidelim Dost’a gönül!

Nedir acep aşkın özü?
Muhabbet mi öbür yüzü,
Tâ önceden verdik sözü,
Kalk gidelim Dost’a gönül!

Derin olur aşk yarası,
Cana candır aşkın hası,
Sil gönlünden kiri pası,
Kalk gidelim Dost’a gönül!

Adı dünya bu gurbetin,
Ucu göründü hicretin,
Göçmek değil mi niyetin?
Kalk gidelim Dost’a gönül!

Dost Dost diye çarpar yürek,
Dost’a temiz gönül gerek,
Dolambaçlı değil, direk,
Kalk gidelim Dost’a gönül!

İnancımla buldum huzur,
Yoldaş olsun sana Hızır,
Yol göründü, yolcu hazır,
Kalk gidelim Dost’a gönül!