YAHYA KEMAL’İN Şİ’R-İ KADÎM’İNE CEVÂBÎ RUBÂÎ

Harun ÖĞMÜŞ

Gaşyolduk eski şi’rin âhengiyle,
Çektik uğrunda bir ömür bunca çile,
Yahyâ’dan devraldığımız meş’aleyi,
Teslîm ederiz bir gün emin bir nesle…