SÖYLE GÖNÜL…

Rıfat ARAZ

Gönül, nefse kul olmadan;
Dök derdini sele söyle!..
Ecel gelip can almadan;
Yaz elifi, dala söyle!..

Oku o nur emâneti;
Dağ ne bilsin bu serveti!..
Sevgi sunan bir rahmeti;
Yetmiş iki dile söyle!..

Sende usûl, sende âhenk;
Hoş nefesin aşka mihenk!..
Bir canın var âleme denk;
Al bu vasfı, hâle söyle!..

Ezel verdin bir hak sözü;
Kırk makamda buldun izi!..
Dört kapıda yanan özü;
Mecnun gibi çöle söyle!..

Gör ibreti kuru tende;
Hikmet saklı bu düzende!..
Cennet kokan bir gülşende;
Aç sırrını güle söyle!..

Tefekkür et her bir işi;
Sen Yûsuf’a, sor bu düşü!..
Nefs elinden gelen taşı;
Başındaki yele söyle!..