MED-CEZİR GAZEL

EDÎBÎ (Recep YILDIZ)

Yağmur yağar da bağrıma bir nem gelir gider…
Sen gelmedin ya şehre cehennem gelir gider…

Zihnimde bin çeşit hezeyan, bin çeşit sual,
Bin türlü keşmekeş bana her dem gelir gider…

Bir yokluğum ki, yok gibidir varlık âlemi,
Bir yokluğum ki, âleme mâtem gelir gider…

Binlerce med-cezir, gece-gündüz hücûm edip,
Evvel zamân içinde bir âlem gelir gider…

Aşk olmak, öyle olmak Edîbî ki bir sabah,
Bir kâfir ülkesinde cenâzem gelir gider!..

Vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün