MERHAMETİN KAYNAĞI

CELİL (Halil GÖKKAYA)

Emânet canımız, emânet şu ten,
Rızkınla ayakta kalıyor beden!
Nasipler Sen’dendir, nimetler Sen’den,
Rahmetin deryadır, rahmetin deniz,
Merhamet etmezsen, ne yaparız biz?

Örümcek, nereden öğrenmiş ağı,
Her baharla kim yeşertir bu bağı?
Sen’in sevgin merhametin kaynağı,
Aşkınla muhâcir, mücâhid olsak,
Aşkınla hep Sen’i, hep Sen’i bulsak!

Annemizin merhameti yine Sen,
Kardeşlerin muhabbeti yine Sen!
Günahkârın mağfireti yine Sen,
Yûnus Peygamberi, koruyan yunus,
Yûsuf Peygamberi koruyan fânus!

Canlı nasıl, ölü nasıl bakıyor?
Her meyveden başka lezzet akıyor!
Her kapı sonunda Sana çıkıyor,
Sen’den gayrısından beklemem yardım,
Hep Sen istedim, hep Sana vardım…

Bir an önce herkes İslâm’ı bulsa,
Kur’ân’ın, Sünnet’in nûruyla dolsa,
Garazın yerini merhamet alsa,
Celîl’in, rahmete erse yâ Rabbi!..
Bir kez cemâlini görse yâ Rabbi!..