EBEDÎ SİRÂCIMIZ

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

O beşer içinde tek şah,
Başımızda tâcımızdır!..
Ezelî muhabbetullah,
Ebedî revâcımızdır!..

Sözü, ilm ü mârifette,
Gözü, afv u mağfirette,
Doğumunda… âhirette…
O bizim duâcımızdır!..

Gülüverse ah bir anlık,
Dağılır gider karanlık,
Nitekim Nebiy-yi Sâdık,
Ebedî sirâcımızdır!..

O ziyâyı istiyorsan,
O’na tâbi ol, ey insan!
O ki cümle sancılardan,
Koruyan ilâcımızdır!..

Bu cihanda sev ki Tâlî,
Olasın cinanda âli,
O’nu sevmemek vebâli,
O tarafta sancımızdır!..

O’nun aşkı, zât-ı Mevlâ,
O’na yar, refîk-i âlâ,
O’nu sevmemizse illâ,
Bizim ihtiyâcımızdır!..

Vezni: mütefâilün / feûlün