İLÂHÎ

MÜRİD (Mustafa TAHRALI)

-Gülniyaz’a-

Dilimdedir bismillâh…
Derim: Allah Hû Allah!
Muhammed Rasûlullah
Lâ ilâhe illâllah!

Gelmiş bin bir peygamber,
Hak’tan elçi hem rehber,
Getirmişler tek haber,
Lâ ilâhe illâllah!

Candan ettim şahâdet,
Son peygamber Muhammed,
Olduk O’na biz ümmet,
Lâ ilâhe illâllah!

Dörttür kitap böyle bil!
Tevrat, Zebur ve İncil,
Kur’ân bize son tenzil.
Lâ ilâhe illâllah!

Vahy içindir Cebrâil,
Rızk içindir Mîkâil,
Sûr üfürür İsrâfil,
Lâ ilâhe illâllah!

Bin bir hayır, bin bir şer,
Bildim kazâ ve kader,
Yazgısında bulmuş yer,
Lâ ilâhe illâllah!

Âhir haşir ve neşir,
İnsanoğlu dirilir,
Ele defter verilir,
Lâ ilâhe illâllah!

Îman ehli buldu yol,
Mürîd, îman ehli ol,
Hak vechidir sağ ve sol,
Lâ ilâhe illâllah!