ÇAĞRI

Servet YÜKSEL

Zulüm gören mazlumlar, ağlayanlar gülecek.
Gelecek Hakk’ın âdil, has kulları gelecek!

Ey Türk genci selâm sana,
Gözüm yolda yana yana,
Gelişini özlüyorum.

Karlı dağlar aşa aşa,
Gürül-gürül, çoşa-çoşa,
Gelişini özlüyorum.

«Men esirem» Türkistan’da,
Söylediğim her destanda,
Gelişini özlüyorum.

Merhametle, adâletle,
Ceddindeki asâletle,
Gelişini özlüyorum.

Yûnus gibi tekbirlerle,
Kürşad gibi tam kırk erle,
Gelişini özlüyorum.