EYLEMİŞİZ

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU)

Cânânı mülk-i dilin sultânı eylemişiz
Her emri katlimizin fermânı eylemişiz
Dert etmeyiz bize cevr eylerse sevdiğimiz
Her derdi derdimizin dermânı eylemişiz

Vezni: müstef’ilün / feilün – müstef’ilün / feilün