KUL YÜRÜR MEVLÂ’SINA!..

Mustafa Necati BURSALI

Irmak olur, su olur,
Kul yürür Mevlâ’sına!..
Aşkı, tutkusu olur,
Kul yürür Mevlâ’sına!..

Dolar yüreğine haz,
Hiçbir engel tanımaz,
Her ezan ve her namaz,
Kul yürür Mevlâ’sına!..

A kara gözlü ceylân,
Mecnunlar Leylâ’sına!..

Secdeye koyar başı,
Akıtır gözden yaşı,
Melek olur sırdaşı,
Kul yürür Mevlâ’sına!..

Zannetme; keder, gam aşk,
İşte bu sevda tam aşk,
Eder de Hakk’a râm aşk,
Kul yürür Mevlâ’sına!..

A kara gözlü ceylân,
Mecnunlar Leylâ’sına!..

Denizde ve karada,
Engel kalmaz arada,
Ermek için murâda,
Kul yürür Mevlâ’sına!..

Kâh gül, kâh zambak olur,
Yüzü kardan ak olur,
Sevdalı ırmak olur,
Kul yürür Mevlâ’sına!..

A kara gözlü ceylân,
Mecnunlar Leylâ’sına!..

Yanık yanık ötse ney,
Mânî değil hiçbir şey,
Ey Cibrîl-i Emîn, ey!
Kul yürür Mevlâ’sına!..

Derya aşar, dağ deler,
Ona kanat secdeler,
Yolları tek tek eler,
Kul yürür Mevlâ’sına!..

A kara gözlü ceylân,
Mecnunlar Leylâ’sına!..

Bir hoş müjde alırlar,
Hayrân u mest kalırlar,
Ey gönlü yaralılar!
Kul yürür Mevlâ’sına!..

Bu güzel aşkı çek bir;
Cennet kesilir kabir,
Dilinde kutsî tekbir,
Kul yürür Mevlâ’sına!..

A kara gözlü ceylân,
Mecnunlar Leylâ’sına!..

Alır ötelerden ses,
Ne bağ tanır, ne kafes,
Her lâhza ve her nefes,
Kul yürür Mevlâ’sına!..

Dağ, taş demez, çöl demez,
Irmak, deniz, göl demez,
«Ey aşkım, sen öl!» demez,
Kul yürür Mevlâ’sına!..

A kara gözlü ceylân,
Mecnunlar Leylâ’sına!..

Menzili görme ırak,
Bu cihanda yok durak,
Su gibi çağlayarak,
Kul yürür Mevlâ’sına!..

Ermek için maksada,
Rabbini getir yâda,
Kâbe’de ve Aksâ’da,
Kul yürür Mevlâ’sına!..

A kara gözlü ceylân,
Mecnunlar Leylâ’sına!..

Gözden perdeyi kaldır,
Bak bu yolda kim vardır?
Zaman boyu yıllardır,
Kul yürür Mevlâ’sına!..

Bir safâ, bir dem olur,
Âşıklar hep cem olur,
İsa ve Meryem olur,
Kul yürür Mevlâ’sına!..

A kara gözlü ceylân,
Mecnunlar Leylâ’sına!..

Arama hiçbir sebep,
Gelen sefer eder hep,
Sabah, akşam, rûz u şeb,
Kul yürür Mevlâ’sına!..

Görme bu sırrı müşkül,
O’nun zambak, O’nun gül,
Evet, ey dertli bülbül,
Kul yürür Mevlâ’sına!..

A kara gözlü ceylân,
Mecnunlar Leylâ’sına!..