İSTANBUL’UN FETHİ

M. Faik GÜNGÖR

Ayasofya nur fetihle,
Desen desen açar lâle.
Kavuşur Sultan Fatih’le,
İstanbul da, üç hilâle…

Kimi yaya, kimi atlı,
Çoğu Cebrâil kanatlı.
Surlarda bir Ulubatlı,
Kılıç düşürür melâle.

Yardım edince Yaradan,
Kalkar mesafe aradan.
Yürür gemiler karadan.
Varır limân-ı helâle.

Şemseddin secdede perçin.
Dağılır hüznü Haliç’in.
Bayram eder için için,
Sevdalanır ol delâle.

Açılır duayla örtük.
Gerçekleşir zafer artık.
Sevincin heybesi yırtık,
Gözyaşı misli şelâle.

Ferman yayılır ulaktan.
Haksız hüküm giyer haktan.
Süpürür zulmü sokaktan,
Mehmed mühürlü risâle.