AŞK İNCİSİ

Yusuf DURSUN

-İşitin ey yârenler
Aşk bir güneşe benzer-

Anladım ey yâren Yûnus,
Aşk güneşe benzer imiş.
Âşık olan, ateşlerde
Yalın ayak gezer imiş.

Esirgemez nimetini,
Hak, dağıtır rahmetini;
Âşıkların kısmetini,
Âşıklara yazar imiş.

Aşkmış, «her dem yeni doğan»;
Bütün âlemlere sığan,
Âşık gönüllere yağan,
Mevlâ’dan bir nazar imiş.

Kısmet eyleyince Hâlık,
Aşk, yağarmış ılık ılık;
Suyu fark eyleyen balık,
Aşk içinde yüzer imiş.

Yâr göğsünde açınca gül,
Can bulurmuş şeydâ bülbül.
Hak sırrına eren bülbül,
Aşk incisi dizer imiş.

İzin verince Yaradan,
Uyanırmış bir rüyadan;
Âşık olan, bu dünyadan
Zincirini çözer imiş.