OKLAR DEĞER CAN TESTİME

Bestami YAZGAN

Çiçek yüklü sancılarla,
Bahardan ders aldım cânâ…
Doldum kardeş acılarla,
Yüreğimi böldüm cânâ…

Sabırla baş başa verdim,
Çatlamayı taşa verdim,
Yangınımı dışa verdim,
Kor ateşte kaldım cânâ…

Zaman kılıç, günler çeri,
Döşümde çağın hançeri,
İşler canımdan içeri,
Mâverâya daldım cânâ…

Geceler gelir üstüme,
Oklar değer can testime,
El bağladım «elest»ime,
Güller içre güldüm cânâ…

Çiçek yüklü sancılarla,
Bahardan ders aldım cânâ…
Doldum kardeş acılarla,
Yüreğimi böldüm cânâ…