KADER

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU)

Gönüller bulutlanır, gözlerde tûfân olur,
Gizlenen bütün sırlar, dillere destân olur.

Bir kuştur uçar hayat, çırpınır kanat kanat,
Yaşanan bunca saat gün gelir bir ân olur…

Allâh’ım bu nasıl dert? Yolların sonu gurbet!
Gittikçe artan hasret, aşılmaz ummân olur…

Ürperir sessiz gece, çözülür her bilmece,
Söylenen tek bir hece, katline fermân olur…

Açılır solar güller, Seferî sefer eyler,
Şakıyan şu bülbüller, bakarsın giryân olur…

Vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün