49. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız,

Dilimiz… Beyan kabiliyetimiz…

İnsanlığımızın en mühim alâmeti. Bize mahsus en büyük lütuflardan biri…

Ama kemiksiz dilin, ok misali geri dönmeyen her sözü, insanı yükseltmiyor, yüceltmiyor. Kimisi insanı en aşağılara yuvarlıyor.

Yücelten de dil, yuvarlayan da… Fark, edep farkı…

Şeytanı huzurdan kovduran, edepsiz, küstah dili… Âdem’i huzura döndüren, edepli, istiğfar eden dili…

Konuşmak, yazmak, duygulara, fikirlere, kanaatlere, inançlara sözden libaslar giydirmek… Gerçekleri duyurmak, güzellikleri anlatmak, iki cihanda faydalı bilgileri öğretmek, yarınlara, yarınların nesillerine değerleri aktarmak… Söz nimetinin «en güzel kıvamda» ve «en güzel gayeler için» istihdamı demek olan edebiyat…

İnsan ve Edebiyat arasında ta ezelden, âlem ile kün emri münasebeti gibi derin bir bağ var. Beşinci yılımıza girdiğimiz bu ayda İnsan ve Edebiyat münasebetini dosya konusu olarak seçtik.

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; sözlerin en güzeli, en doğrusu olan Kur’ân-ı Kerim ve hadislerden altın prensiplerle arza köklerini sabitleyen, Arş’a dallarını uzatan ve cennetlere meyvelerini ulaştıran güzel söze muhtaçlığımızı ele alıyor:

“Söz yağmurları yağacak ki; gönüllerdeki çınar ağaçları el açıp dualar etsin. Muhabbet selvileri bâd-ı sabâ ile dertleşsin. Çoraklar da çöller de çiçeklensin. Her gönül rengârenk bir cennet cümbüşü hâlinde coşsun. Lâlelerin yanakları kızarsın. Goncalar keselerini açıp çil çil altınlar saçsın. Toprağın bağrında gizli güzellikler, hazineler, defineler gün yüzüne çıksın göklere lâyık hâle gelsin…”

Ayla AĞABEGÜM; edebiyatın, mekteb-i edep olma zarûretinin altını çizerek, çareler teklif ediyor. Dr. Harun ÖĞMÜŞ; teknoloji ile gelişen fakat freni tutmayan «görsel» baskının insan ile sözün arasını açmaya başladığı tespiti üzerinde duruyor.

H. Kübra ERGİN, edebiyatın gayeye hizmetten uzaklaştırılma çabalarının ideolojik temellerini deşiyor.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; «Allâh’ın Bizden İstediği Lisan, Dilin Edebi» başlıklı makalelerinde; Kur’ân-ı Kerîm’in hayat bahşeden talimatları çerçevesinde dilde edebin umumî esaslarını ve sözü muhatabına göre alması gereken güzel vasıflarını kaleme alıyorlar.

Prof. Dr. Ömer ÇELİK, Kur’ân-ı Kerîm’in belâgat ve fesâhattaki zirvesinden bir demet güzîde misal takdim ediyor.

Şiirler… Şairlerimiz de edebî edebiyatı bizzat eserleriyle arz etmekteler… Ağyârı değil yâri anlatarak… Başkalarını değil bizi anlatarak…

İnsanın edebiyat ihtiyacını en güzel şekilde karşılamak için yola çıkan Yüzakı beşinci yılına girdi.

Bu vesile ile;

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi’nin, başta Yüzakı makaleleri olmak üzere eserlerinden seçilmiş özlü cümlelerden oluşan, elmas kıvamında öz, özet ve özel bir kitap hazırladık: Sır ve Hikmet. Her bir cümlesinden bin bir mânâ deryasına açılabileceğiniz ve elinizden hiç düşüremeyeceğiniz bu eseri, 5. yılımızda abonelerimize hediye ediyoruz.

Yüzakıyla…