SÜNNETE İTTİBA ŞART

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi

Güneş doğduktan sonra namaz kılmaya kalkışan bir kişi uyarılmıştı. O da:
“–Allah’ın beni namaz kıldığım için cezâlandıracağını mı söylemek istiyorsun?!” diye yanlışını savunmaya kalktı.
Süfyan bin Uyeyne ona:
“–Allah, seni namaz kıldığın için değil, sünnete uymadığın için cezâlandırır!” cevabını verdi. (İsmail L. Çakan, “Peygamberlerin Bazı Nitelikleri ve Hz. Peygamber’in Ümmeti Üzerindeki Hakları”, Cahiliye Toplumundan Günümüze Hz. Muhammed, 13-15 Nisan 2007, Konya, s. 28)
Yukarıdaki rivayeti herhangi bir yazıda veya kitapta kullandıysak aşağıdaki rivayetle değiştirelim. Zira aşağıdaki riayetin kaynağı ve yeri belli. Yukarıdaki riayet ise irticalen takdim edilen bir tebliğden alınmıştı.
Said bin Müseyyeb (r.a), ikindiden sonra, fazla olarak iki rekât namaz kılan bir kişi gördü. O kişi:
“–Ebû Muhammed! Allah, bu namazımdan dolayı beni cezalandırır mı?” dedi.
Said bin Müseyyeb (r.a):
“–Hayır! Lâkin, sünnete aykırı hareket ettiğin için cezalandırır!” buyurdu. (Dârimî, Mukaddime, 39/442)