ANDIM UYANDIM…

Rıfat ARAZ

Âlem bende, ben âlemde dönende;
Sen’i bildim, Sen’i andım uyandım!..
Tevhid nûru şah damara inende;
Bir vecd ile Sana döndüm uyandım!..

Aşk dağladı, hasret oydu içimi;
Umut derdi, gam eledi göçümü!..
Öz içimde açamadım suçumu;
Ney misâli oda yandım uyandım!..

Cehdeyledim bir takvâya büründüm;
Secde secde şirk kirinden arındım!..
Terki buldum, terke lâyık göründüm;
Bulut bulut yağdım, yundum uyandım!..

Sevda, bende aşka saldı özünü;
Hüzün bende tutuşturdu közünü!..
Sevgi bende güle döndü yüzünü;
Günü günden kolay sandım uyandım!..

Çeken bilir bu çektiğim çileyi;
Her nefesi, Hakk’a giden dileği!..
Başa gelen her bir derdi, belâyı;
Süze süze söze sundum uyandım!..

Yaya döndü ömrüm iki büküldü;
Aşk elinden damarlarım söküldü!..
Ecel girdi kanım tenden çekildi;
Bir hikmete böyle kandım uyandım!..