TÜRKÇE SULTAN

Yusuf DURSUN

-Doğumunun 1000. yılında Kaşgarlı Mahmud’a-

Ey Türkçe tahtının aziz sultanı,
Dilimde bin yıldır şakıyan sensin.
İmbikten süzülen Türkçe fermanı,
İlimde bin yıldır okuyan sensin.

Sundun bize ataların sözünü,
Yolumuza ışık verdin, nur verdin;
Çağlar ötesinde Türk’ün özünü,
Bulmak için bize nice sır verdin.

Gül kokulu ninnilerle uyuduk,
Masalında dize geldi Kaf Dağı;
Türkülerle, mânîlerle büyüdük,
Göklere yükseldi sözün bayrağı.

Sende bulduk kaç bin yıllık töreyi,
Bilgeler yurdunu seninle bildik.
Sende bulduk derdimize çareyi;
Seninle ağladık, seninle güldük.

Gönlüme açtığın Türkçe yolundan,
Sevgiyle seyrettim konup göçeni;
Bin yıl öncesinden tuttum elinden,
Bin yıl sonra yine bırakmam seni!