BİLEMEDİM

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR)

Saçımda ak, alnımda çizgi, gözlerim ağlar…
Yaşarken mutlulukla coşmayı bilemedim.
Sarmış başımı dertler, kuşatmış beni dağlar,
Kırıp da zincirleri, aşmayı bilemedim.

Her şey bana yabancı, herkes olmuş bîgâne,
Uçuşan kuşlar, solgun ağaçlar, sarı dâne…
Aşk bahçesine girip, bir kez olsun dîvâne
Deliler gibi gamsız koşmayı bilemedim.

Nice meclise vardım, değişik insan gördüm,
Bazen söze karıştım, bazen de sessiz durdum,
İçimde, söylenecek türlü nasihat kurdum,
Aşıp kendimi dâim; taşmayı bilemedim.

Varoğlu der; belâlar gitmez gamlı başımdan,
Karışmam gayrisine, hayatta ben, işimden,
Fenalığın hepsini, temizledim döşümden,
Muhabbet ocağında pişmeyi bilemedim.