KANDIM ERENLER…

Rıfat ARAZ

Gönül dergâhında, vuslât yolunda;
Mevlâ’yı aşk ile andım erenler!..
Her nefes can bulan hikmet dilinde;
Sevgimi âleme sundum erenler!..

Halvette kaynadım, çilede doldum;
Yakını buldukça yakından oldum!..
Tefekkür seyrinde mânâya daldım;
Yandım hâl içinde yandım erenler!..

Girdim ak ihrama şevk ile saf saf;
Hakk’ın mâbedini eyledim tavaf!..
Bu nice âlemdir, bu nasıl evsâf ?..
Lisân-ı hâl ile döndüm erenler!..

Takvâya büründüm, zühde donandım;
Gâhi müjdelendim, gâhi kınandım!..
Bu aşk menzilinde canla sınandım;
Can ile elendim, yundum erenler!..

Bir nûrlu doğuştur bu gülen bahar;
Hakikat sırrını eyliyor izhâr!..
Ömrümün bahtına n’etsin bu efkâr;
Bir gönül burcuna kondum erenler!..

Eyyûb’a «can» dedim sabra dayandım;
Ashâbı-ı Kehf gibi asra uyandım!..
Hızır’dan Musa’ya bir ilme yandım;
Bir âb-ı hayâttan kandım erenler!..