ŞÜKRÜ ELÇİN İÇİN TARİHLER

CEMÂLÎ (Mustafa ASLAN)

Böyledir kānûnu dünyânın çıkar can âkibet,
Eylesin Rabbim giden her câna sonsuz mağfiret,
Hamdülillâh var inancım târihin yazmak gerek:
Şükrü ELÇİN göçtü dünyâdan, İlâhî, rahmet et
1891 شكرى الچين گوچدى دنيادن الهى رحمت ايت
+117 حمد للّٰه
2008

Sabırla, metanetle savundu dâvâsını,
Her şeyden geçti âhir özleyip Mevlâ’sını,
Yaz kalem tarihini sitâyişle şöylece:
Şükrü ELÇİN Bey bu yıl değişti dünyâsını.
1237 شكرى الچين بك بو ييل دگيشدى دنياسنى
+771 ستايش
2008