NE GÜZEL ŞEY!.. -Fâik Âlî OZANSOY’a nazîre-

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU)

Sevdâlı gönüllerdeki hasret ne güzel şey!..
Cânâna dönüş vâr ise gurbet ne güzel şey!..

Bir ân o güzel gözleri karşında sanıp da,
Camlardaki yağmur ile sohbet ne güzel şey!..

Binlerce kızıl gonca açan sînede her gün,
Bülbül gibi güllerle muhabbet ne güzel şey!..

Bayram diye kurban dilemiş sevgili duydum;
Bin cân ile fermâna icâbet ne güzel şey!..

Can nakdini vermiş Seferî yâri alırken,
Ağyâra inat kârlı ticâret ne güzel şey!..

Hiç gam değil âhengine ermezse bu şi’rim,
Fikrindeki mânâya işâret ne güzel şey!..

Bir tek beyit âhengine hasret şu cihanda,
Bir şi’rile üstâdı ziyâret ne güzel şey!..

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün