CANLAR CANINA KURBAN

Yusuf DURSUN

Canlar canı cânânıma hayrân olayım,
Şol sevgili sultânıma mihmân olayım,
Yıllar yılı yâr aşkına süslendi gönül;
Bayram günü; «yâ Hak!» diye kurbân olayım.

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûl