46. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız,

Bu ay, kurban iklimine mazhar. Sırlarıyla, hikmetleriyle…

Yaklaşmak için fedakârlık etmek demek olan kurbanın bin bir türlü şekli var.

Binlerce sahtesi ve bir tane hakikîsi…

Gerçek Kurban… Hakk’a Vuslat…

Yüzakı; Mevlânâ neşvesinin, Şeb-i Arûs coşkusunun Hac telbiyeleri ve Kurban tekbirlerine tevafuk ettiği bu Aralık ayında, edebî bir gözle kurbanı dosya konusu olarak ele aldı.

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ, «Gerçek Kurban»ı şöyle tarif ediyor:

“Kurban nedir? Candan fedakârlık. En kıymetli olanı, ondan çok daha kıymetli olan dosta feda edebilmek. Hem de seve seve. İşte Hazret-i İbrahim bunu yaptı. Kendisinin devam eden parçası olan evlâdından fedakârlık etti. Malından fedakârlık etti. En mühimi, hayatını sürdürmesine vesile olan canından fedakârlık etti.”

Mustafa KÜÇÜKAŞCI; kurbana, insanın yaklaşma iştiyakı açısından yaklaşıyor. H. Kübra ERGİN, Mevlânâ’dan feryatlarla Kurban Bayramını işliyor. Asım UÇAROK imzalı yazıda Kur’ân-ı Kerîm’in aydınlattığı ve hurâfelerden arındırdığı kurban gerçeği kaleme alınıyor. Sadettin KAPLAN ise, senenin son ayı Aralık üzerinden aralıyor ölümün hüzünlü perdesini…

Şehr-i Mevlânâ’da; Dr. Yakup ŞAFAK, Ahmed Remzi Dede’nin mektupları ve onlardan hareketle dilde sadeleştirme konusundaki görüşlerine dair bir makale ile dergimizde.

Dergimizde Yahya Kemal rüzgârı dinmiş değil; Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK, şairin nüktelerine devam ederken, Dr. Harun ÖĞMÜŞ, bir tahmis ve bir gazel şerhi ile Yahya Kemal’in «Eski Şiirin Rüzgârıyla» söylediği şiirlere katılıyor ve katkıda bulunuyor.

Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi, İnsan Fıtratındaki Hususiyetler başlıklı yazı dizisinin ikinci makalesinde; «Kuvve-i Gadabiyye»yi, ifrat, tefrit ve îtidal ölçüleriyle ortaya koydular, Hazret-i Sümeyye’den Câfer-i Sâdık Hazretlerine şecaat kahramanlarından misallerle…

Karahanlı hükümdarı Satuk Buğra Han, farklı taraflarıyla Fatih Sultan Mehmed, hat sanatının pirlerinden Hâfız Osman, İstiklâl Savaşı kahramanlarından İpsiz Recep dergimizde karşılaşacağınız sîmâlar…

Ve şiirler…

Asr-ı saadetin her biri birer hissiyat çağlayanı olan sahnelerini şiir diliyle de destanlaştıran Seyrî; bu kez; Peygamber Efendimiz’in aşkıyla inleyen hurma dalını anlatıyor, Hakk’a vâsıl bir kurbanın ipuçlarını vererek:

Bu ümmetin ile Seyrî, Sen’in kapında gedâ,
Sen’in kapında Efendim, bu can da ten de fedâ!

Hakk’a vuslat arzularının, canı-malı O’na kurban etmenin terennümleri…

Canlar O’na kurban… O’nun Habîbi’nin yoluna kurban…

Can elbette Cânân’a kurban…

Vatan aşkının fedaîsi şehid kanlarıyla yoğrulan toprağa, vatana kurban…

Rengini, şehîd-i aşkın ateş kefeninden alan sancağa kurban…

Hakk’a vuslata vesile olan, Hakk’a yaklaştıran bir Kurban Bayramı temennisiyle…

Kurban Bayramınız Mübarek Olsun…

Yüzakıyla…