YUSUFÇUK GAZELİ -Üstad Yahya Kemal’e-

CELİL (Halil GÖKKAYA)

Yâre hasret geçti ömrüm, şimdi cânandan geçer,
Her geçen gün takvimimden eksilir, candan geçer…

Belli iksir, belli lezzet, belli derdin çâresi,
Aşka yer vermezse paslanmış yürek, kandan geçer…

Rabbimizden gayri her şey, aldatırmış kulları,
Saltanattan yıldı gönlüm, gündelik şandan geçer…

Bir yusufçuk geçmez olmuş, kavrulan som bahçeden,
Yâkub’un feryâdı hâlâ her seher tandan geçer…

İmtihan dünyâsı dünyâ, bitmez elbet yolculuk,
Son Nebî rehber; Celil kaç köprüden, handan geçer…

Vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün