NELER ÇOĞALDI…

BENEKÇE

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Çoğaldı tilki kadar gözdelerde akrep de,
Çoğaldı nefsi küheylân da, rûhu merkep de,
Pazârı çarşıyı geç, mescidin içinde dahî
Haram revaçta, helâl ağlıyor delik cepde…