Vefatının 50. yılında Üstad Yahya Kemal’in Dilinden GAZEL

Harun ÖĞMÜŞ

Sevdik zafer ve cengi bir eşşiz cemâle eş
Tattık Mohaç’ta zevkini fethin visâle eş

«Üsküp’te kabr-i mâdere» gönderdik armağan
Pür-şevk edip ezânı terennüm Bilâl’e eş

İstanbul’un her ufkuna bir ayrı âşığız
Cezbetti gönlü her biri bir nev-nihâle eş

Rehber cihanda bizlere Cem oldu dâimâ
Aldırmadık cefâsına dehrin cibâle eş…

Şi’riyle âdetâ «sözü kalbetti besteye»
Hârun! Bu çağda gelmedi Yahyâ Kemâl’e eş

Vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün