PERVÂNEYİM BEN!..

Rıfat ARAZ

Aşkın dergâhını var ettin canda;
Zamandan el almış zamâneyim ben!..
Aşktan gayri ne var iki cihanda?
Yandım aşk elinden pervâneyim ben!..

Bu aşkta himmet var, bu aşkta ikram;
Konmuş aşk bağına bal alır ilham!..
Kaderin cilvesi her gün, her akşam;
Nefsinde dağ söken merdâneyim ben!..

Gök kubbe rükûda, dağlar kıyamda;
Edeple donanmış gül ihtimamda!..
Saf olmuş yüreğim girmiş ihrâmda;
Kâ’beyle devreden mestâneyim ben!..

Eşref-i mahlûkat seçilmiş varım;
Özüne nakşolmuş bin bir esrarım!..
Apayrı âlemdir uzlet diyarım;
Dağılmış benliğim dîvâneyim ben!..

Bildim âlemler var bu aşk mülkünde;
Hep Sen’i zikreder zaman çarkında!..
Bir takvâ gülüm var gönül köşkünde;
Tâ bezm-i elestten âşinâyım ben!..

Her zerre hayır, şer yazılır bende;
Emanet nûrun var bu gül bedende!..
Aşkımın sınırsız deryası Sen’de;
Düşmüşüm seline vîrâneyim ben!..