BENİ SEN’SİZ KOYMA RABBİM!

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ)

Gönül mahzun, ruh bîçare,
Beni âsî sayma Rabbim,
Beni Sen’siz koyma Rabbim…
Sen’sin tabip, Sen’sin çare,
Beni âsî sayma Rabbim,
Beni Sen’siz koyma Rabbim…

Îmanım tam, elbet varsın,
Sevilecek gerçek yârsın,
Her hâlimden haberdarsın,
Beni âsî sayma Rabbim,
Beni Sen’siz koyma Rabbim…

Çağır geleyim evine,
Kul et de bu kul sevine,
Ümmet eyle Rasûlüne,
Beni âsî sayma Rabbim,
Beni Sen’siz koyma Rabbim…

Aldırma şu kör nefsime,
Uydurma pis hevesime,
Ses ver yalvaran sesime
Beni âsî sayma Rabbim,
Beni Sen’siz koyma Rabbim…

Hamd ve şükrüm kalır âciz,
İsyanımla etme tâciz,
Göster cemalinden bir iz,
Beni âsî sayma Rabbim,
Beni Sen’siz koyma Rabbim…

Olmasın ekmeğim-aşım,
Dönüp dursun aşkla başım,
Sen’siz hiçim ve bomboşum
Beni âsî sayma Rabbim,
Beni Sen’siz koyma Rabbim…

Sevgin gelir en ön sıra,
Yemin olsun bin asıra,
Sultan eyleme Mısır’a
Beni âsî sayma Rabbim,
Beni Sen’siz koyma Rabbim…

Her nefeste seni anam,
Bir ömür nûrunla yanam

Niyazkâr nice dayanam?
Beni âsî sayma Rabbim,
Beni Sen’siz koyma Rabbim…