44. Sayı Takdim

 

Kıymetli Okuyucularımız,

Takvimlerin sunduğu mecburî birer hediye midir bayramlar?

Yoksa gayretlerle gelen zaferlerin kutlandığı hususî demler mi?

Yoğun yahut monoton günlük hayatta ara sıra verilen birer tatil molası mı?

Yoksa huzurlu bir hayatı daha da canlandıracak, doping tesirli tazelenme günleri mi?

Dünya kalabalıklaştıkça git gide daha da mı ferdîleşecek bayramlar?

Yoksa merhamet, şefkat, yardım duygularını coşturarak bize içtimâî, medenî bir varlık olduğumuzu daha yakından mı hissettirecek?

Ramazan bayramını idrak ettiğimiz şu günlerde gündemimiz;

«Gönlü Dirilten Bir Bayram İçin Ne Yapmalı?»

sorusu ve cevapları etrafında…

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ, bu soruya cevap olarak Necip Fazıl’ın;

“Deliyi akıllandıracak, muzdaribi sevindirecek olan gerçek bayram, hangi hamleye muhtaçtır?” sorusunu soruyor ve o hamleyi Mevlânâ, Âkif ve Seyrî’den mısralarla izah ediyor:

“O hamle; gönülleri diriltecek bir hamledir. Gözyaşlarını silecek bir mendildir. Yaraları şifaya kavuşturacak bir merhemdir. Kötülükleri bertaraf edecek bir hayr u hasenattır. Mazlumlara sahip çıkacak bir şefkatli el, zalimleri de zulmünden vazgeçirecek bir dirayettir.”

Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; «Makbul Kulluk, Bir Ömür… Gerçek Bayram, Ebedî» başlıklı yazılarında mağfiret ikliminden geçtiğimiz Ramazân-ı şerîfin bir ömre yayılması zaruretini, hakikî bayrama ancak bu şekilde erişebileceğimiz gerçeğini kaleme aldılar.

Dergimizde dosya konusu olarak Hazret-i Peygamber’e kavuşmakla gerçek bayrama erişmiş Medîne-i Münevvere’yi ve o Nur Şehri’nden şehirlerimize, medeniyetimize yansıyan, yansıması elzem olan güzellikleri ele aldık. Medine ve Mescid-i Nebevî üzerine çalışmalara imza atan Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi, Hattat Ali HÜSREVOĞLU ile Medîne-i Münevvere’yi konuştuk.

Mustafa KÜÇÜKAŞCI, Yesrib’in Medine’ye dönüşmesindeki medeniyet şifrelerine temas ederken, H. Kübra ERGİN peygamber kıssalarına aynı gözle bakıyor. Sadettin KAPLAN, şehrin şerhini ele alıyor. Dr. Harun ÖĞMÜŞ’ün «Gülşen-i Efkâr»ı farklı farklı bayram telâkkîlerini derliyor.

Bilge Kağan, Kanunî Sultan Süleyman, Kâtip Çelebi ve Ali Fuat BAŞGİL sayfalarımız arasında portreleriyle karşılaşacağınız sîmâlar…

Ve tabiî ki şiirler… Şiirde mânânın, şeklî hudutlardan zarar görmeyeceğini geçen ay bir leb değmez kasîdeyle gösteren Seyrî; bütün kelimeleri «Muhammedî mîm» ile başlayan bir şiirle açıyor şiir ziyafetini… Sâfiyetini koruyan Türkçemizin gücünü ispatlarcasına…

Medine’yi, Nur Şehrini, olmasaydı olmayacağımız Şâh-ı Levlâk Efendimiz’i, hayat rehberimiz Kur’ân’ımızı anlatan şiirler, gönüllerinize birer bayram hediyesi…

Ramazan Bayramınız «Gönlü Dirilten Bir Bayram»;

Aynı zamanda; «Gerçek, Ebedî Bayram»a kavuşturan bir vesile olsun.

Yüzakıyla…