YÂ İLÂHÎ!..

Servet YÜKSEL

Müşkülümü çözemedi bu akıl,
Âcizleri darda koyma İlâhî!..
Ne olur hep rahmetinle nazar kıl,
Derman Sen’sin derde koyma İlâhî!..

Yana yana arar bulur dost dostu,
Öteler sevdası gönül bir kuştu,
Gitti ayrılıklar yurduna düştü,
Bizi gurbetlerde koyma İlâhî!..

Mahşerde dizlerin bağı çözülür,
Boyunlar bükülür, yaşlar süzülür,
Ol Habîb’in, ümmetine üzülür,
Bir an bile narda koyma İlâhî!..

Biz ki garip bülbülleriz gülşende,
Bir gün hazan rüzgârları esende,
Can bir yana, baş bir yana düşende,
Cemaline perde koyma İlâhî!..