ONLAR Kİ…

Sadettin KAPLAN

Onlar ki, sûruydular o küheylan atların,
Kaç kez geçip gittiler üstünden sıratların!..

Onlar ki, can börküne takılı tuğ idiler,
Bazı birer sergerde, bazı başbuğ idiler…

Onlar ki, uçurumdan uçmağa geçerlerdi,
Bir günün kırbasından bin ömrü içerlerdi…

Onlar ki, cihad üzre zulümü öldürdüler,
Ecelin can burcunda ölümü öldürdüler…

Onlar ki, kanat kanat bir ovaya indiler,
Tevhîd ile yıkanıp, tekbîri giyindiler…

Onlar ki, gaybı görüp, eflâkı duyuyorlar;
Onlar ki, birer hançer, kınında uyuyorlar!..