TAZİYE ŞİİR

Edebiyat dünyasında bu yaz ne çok vefat haberi aldık. Bu yaz mevsimi âdeta bir güz mevsimi oldu sanat ve edebiyat dünyası için. 5 Temmuz 2008’de şair-yazar Erdem BEYAZIT vefat etti.

3 Temmuz 2008 günü ise Doç. Dr. Necla PEKOLCAY vefat etti. Süleyman Çelebi’nin Mevlid’i üzerinde çalışmalarıyla meşhur olan Necla Hanım, İslâmî Türk Edebiyatı, Mehmed Âkif’in Verdiği Mesajlar ve Tesir Alanları, İslâmî Türk Edebiyatı Tedkik Metodlarının Genel Esasları ve Mazmun Anahtarları, İslâmî Türk Edebiyatında Şekil ve Nevilere Giriş gibi mühim eserler bırakmış, «Geçtim Dünya Üzerinden» başlıklı eserinde de hâtıralarını neşretmişti.

Allah’tan merhûmeye rahmet, tüm edebiyat âlemine başsağlığı dileriz.