BALI BULDUM BALDAN OLDUM…

Rıfat ARAZ

Mevlâ’m bir aşk verdi bana;
Hâl içinde hâlden oldum!..
Düştüm özge bir mekâna;
Yolu buldum yoldan oldum!..

Nefs elinden bî-kararım;
«Vuslât» diyor intizârım!..
Akıp gitsin söz pınarım;
Dili buldum dilden oldum!..

Söktüm benlik dâvâsını;
Çektim ömrün cefâsını!..
Kim sürmüş ki sefâsını?
Tahtı buldum, yelden oldum!..

Ne direk var ne bir yama;
İki büklüm olmuş semâ!..
Beni alan her ilhâma;
Eli verdim, koldan oldum!..

Işıldasın bu can nûru;
Âyân olsun varın sırrı!..
Arş’ı tutmuş edep, ârı;
Gülü buldum gülden oldum!..

Niyet yüklü her amele;
Bahtım bağlı tâ ezele!..
Kovanımı verin yele;
Balı buldum baldan oldum!..