İZİ BULDUM, İZDEN OLDUM!..

Rıfat ARAZ

A yakından yakın olan;
Özü buldum özden oldum!..
A ömrüme aşkı salan;
Közü buldum közden oldum!..

Ne güç kaldı, ne tahammül;
Nefsi aldı erkân, usûl!..
Bir uzlette doldu gönül;
Çoktan oldum, azdan oldum!..

Âhla tüter aşk ocağı;
Ne ucu var ne bucağı!..
Sen’i bekler can durağı;
Sözü buldum sözden oldum!.

İşte amel, işte îman;
Olan varım oldu talan!..
Bir canım var Sana kurban;
Hazzı buldum hazdan oldum!..

Bîçareyim çarem Sen’sin;
Kerem eyle acım dinsin!..
Bahar faslın cana insin;
Kıştan, güzden, yazdan oldum!..

Ezel verdin bu devrânı;
Bilip seçtim yönü, yanı!..
Sen’de başlar işin sonu;
İzi buldum izden oldum!..