GECELER

Zahit GENÇ

Erebilsem sırrına, yatamasam yanıma,
Siyah gölgem kaybolsa, gelse sessiz karanlık.
Bir dost gibi geceler, sırdaş olsa canıma,
Gözyaşımda süzülse gönlümdeki aydınlık.

Nice duygular var ki, seherlerde dillenir,
Bin tat verir geceye yıldız yıldız semâlar.
Îman dolu gönüller secde secde bilenir,
Kanatlanıp yükselir, güzel, içli dualar.

Rabbim Sana sığındım, buldum rahmet kapını,
Uzadıkça uzasın seher vakti geceler.
Benliğimden sıyrıldım, tuttum İslâm ipini.
Elif elif yükselsin zikir yüklü heceler.

Gündüz uykuya ölüm, uyku rûhuma düğüm,
Verin bana geceyi, sizin olsun gündüzler…
Bana daha güzeldir geceleri gördüğüm,
Seherlerde gülümser nice nice nur yüzler.