MISIR’A ŞAH OLMAK

M. Faik GÜNGÖR

Şükür ekmeğimiz, aşımız bizim.
Yağmuru olmayan, bora talibiz.
İlk günden dumanlı başımız bizim,
İlkbaharda yağan kara talibiz.

Yokluk tarlasını hamd ile biçtik
Hakk’ı tanımayan serden vazgeçtik.
Yollardan Geylânî yolunu seçtik.
İyice pişmeye, kora talibiz.

Şüphe, kibir, gurur iblisî iştir
Tefekkür diriliş, benlik bitiştir.
Bu gidiş mahşere doğru gidiştir
Islah-ı nefs için hora talibiz.

Çile yumağıyla hayatı ördük
Rahatı, bilinmez diyara sürdük
Gülleri dikenle çevrili gördük
Kolayda cevher yok, zora talibiz.

Sırat keskin kılıç, kıldan dar ise
Üstünden geçmeye çare nâr ise
Mısır’a şah, sultan olmak var ise
Yusuf’un düştüğü tora talibiz.