BELKİ

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU)

Her şey yeniden başlayacak belki de bir gün,
Bir başka şehir, başka muhit, başka zamanda…
Tekrar dönecek yurduna gurbetteki sürgün,
Sisler dağılıp camlara gün vurduğu anda.

Hep böyle uzun yollara dalmaz ya bakışlar,
Bir gün dinecektir o güzel gözdeki yaşlar,
Dağlar aşarak bir gece hasretzede kuşlar,
Mesken tutacak belki de bir göl kenarında.

Bir bir dönecektir seferîler seferinden,
Sâhildeki son martı geçerken üzerinden,
Son besteyi tekrâr edecek önce derinden,
Yorgun gemiler dinlenecek eski limanda…

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün