DALIP GELDİM BU KAPIYA…

Rıfat ARAZ

Özde nedir hırs u hevâ;
Silip geldim bu kapıya!..
Kula kulluk oldu revâ;
Bilip geldim bu kapıya!..

Nefsi buldum, nefsim ola;
Cehdeyledim çilem dola!..
Bir halvette kala kala;
Solup geldim bu kapıya!..

Hakikattir bende olan;
Mârifettir aşka salan!..
Sen’sin nefsi satın alan;
Olup geldim bu kapıya!..

Ar libâsı sardım cana;
Can bezedim kurban Sana!..
Nefes nefes yana yana;
Dolup geldim bu kapıya!..

Aşkın aldı her sözümü;
Hasret yaktı can özümü!..
Sen’den gelen her izimi;
Bulup geldim bu kapıya!.

Bende nedir bu ten, bu can?
Cana yüklü iki cihân!..
Akıl âciz, gönül hayran;
Dalıp geldim bu kapıya!..