Rusya’dan Bir Hizmet Hâtırası: BÖYLE YÜREKLER DE VAR!

Bünyamin ÇİL

buncilson@hotmail.com

Geçenlerde IBS’nin Rusya’daki kurban hizmetlerini organize etmiş arkadaşımız Âdem Bey ile toplantı yapıyorduk. IBS gönüllüsü arkadaşımız Moskova, Kazan, Perm, Ufa ve Başkırdistan gibi Müslümanların yoğun şekilde yaşadıkları bölgelerde -10 ilâ -20 derece bir soğukta kurbanları kestiklerini ve fakirlere dağıttıklarını anlattı. Muhtaç insanların çok sevinerek, kurban gönderen IBS hayırseverlerine bol bol dua ettiklerini söyledi. Ben de bunları dinlerken diğer ülkelerde kurban hizmeti yapan arkadaşlarımıza sorduğum gibi Âdem Beye de unutamadığı hâtıralarının olup olmadığını sordum. O da bu yılki kurban organizasyonunda yaşanan çok tesir altında kaldığı bir hâdiseyi şöyle anlattı:

“Biz IBS olarak Rusya’da kurban çalışmaları çerçevesinde öncelikle fakirlere, yetimlere, talebelere etleri dağıtıyorduk. Bu yıl ilk kez hapishanelerde bulunan Müslüman mahkûmlara et dağıtma kararı aldık. Kurban günü kesimleri yapıp et dolu poşetlerimizle hapishaneleri ziyaret ettik. Burada bulunan Müslüman mahkûmların bayramını IBS adına tebrik edip onlara et dağıttık ve onlara doğruluğu tavsiye eden Rusça dinî kitaplar dağıttık. Bizleri çok büyük bir sevgiyle karşıladılar. Bayramda hatırlanmanın mutluluğunu yaşadılar.

Bu organizasyonumuzdan bir hafta sonra bize bir mektup geldi. Bu mektup yardım ulaştırdığımız bir grup Müslüman mahkûmdan gelmekteydi. Mahkûmlar IBS’ye teşekkür ve dualarla başlayan mektuplarında yıllardır hapiste bulunduklarını, bu zaman içerisinde ağızlarına hiç et koymadıklarını söylüyorlardı.

Bunca yıl hapishanede hiç et yemeği çıkmamış mıydı?

Çıkmıştı fakat hapishanede çıkan yemeklerde bulunan etlerin domuz eti olma ihtimali vardı. Bu sebeple hiç ağızlarına koymamışlardı. Yıllardan beri ağızlarına aldıkları ilk etin IBS’nin gönderdiği etler olduğunu bildirerek gönderenlere dua ettiklerini yazıyorlardı. Bu mektup, hizmetlerimizin tüm yorgunluğunu alan, unutulmayacak bir hâtıra oldu bizim için.”

Evet, IBS olarak zaman zaman bütün birimlerimizden bu örnekte olduğu gibi yürek yakan mektupları alıyoruz. Açlık, yokluk ve fakirlikten dolayı gıda bulamayan kardeşlerimiz ile ilgili çok hâtıralarımız var. Fakat hapishanede verilen etleri sırf Allah korkusundan dolayı bunca yıldır yemeyen muhtaçları ilk defa duyduk. Böyle samimî kişilerin yıllardan sonra yiyebildiği etin IBS vasıtasıyla sizlerin ikramı olması da bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu.

İşte IBS gönüllüsü değerli Yüzakı okuyucusu kardeşlerim, bazen hayır gemimiz öyle bir sahile demir atıyor ki, bu limandan âhirete neler yüklenip götürebileceğimizi kimse tahmin edemiyor. Böyle fevkalâde bir durumda uzatılan imdat elinin içimizden birine ait olması ne kadar büyük bir lütuf… Bizleri ve sizleri böyle limanlara demir atmaya vesile olan IBS için de ne büyük bir bereket…

IBS dünya çapında yaptığı hizmetleri ile her cenahta lâyık olduğu yeri bulmaya devam ediyor. IBS’nin de içinde bulunduğu, ülkemizden ve İslâm dünyasının çeşitli ülkelerinden yardım kuruluşlarının bir araya gelerek başlattıkları çalışma kapsamında kurulması kararlaştırılan İslâm Konferansı İnsanî Yardım Forumu’nun kuruluşunun imza töreni, 3 Şubat 2008’de düzenlendi. IBS, Birleşmiş Milletler’den sonra İslâm Konferansı Teşkilâtı’nın da resmen tanınmış (akredite) bir kuruluşu oldu. Ümit ediyoruz ki sizlerle daha nice hayırlı hizmetlere imza atacağız.

Ayrıca derneğimiz artık yeni yerinde yeni telefon numaraları ile taptaze bir heyecan ve vizyonla yoluna devam ediyor. Bu yolda bizlerden dualarınızı üzerimizden eksik etmemenizi rica ediyoruz.

IBS yılın her ayı, her günü ve her saati matemli gönülleri aramakta ve onları sizlerle buluşturmaya devam etmekte, unutmayalım dünyanın dört bir tarafı sizin vicdanlı yüreklerinizi bekliyor!..

İşin içinde böyle yürekleri bulmak da var.