GÜL GAZELİ

Memduh CUMHUR

Hak nûru, gönlü Hakk’ı temennâya döndürür,
Ehl-i Safâ ve Merve’yi Mînâ’ya döndürür.

Hakk’ın cemâli dilde tecellî eder, yine
Mûsâ misâli âşıkı Sînâ’ya döndürür.

Tevhîd içinde her kulu Hakk’ın hidâyeti;
Her mânevî fetihde «fetahnâ»ya döndürür.

Bin bir bahar gelir yedi rengiyle âleme,
Bir gül açar ki yüzleri mânâya döndürür.

Fânî cihanda aşk-ı Muhammed’de kıl karâr;
Cumhûr, son nefes gül-i rânâya döndürür.

Vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün