-4’üncü yılında bütün Yüzakılılara- ŞİİRDEN GÜZEL!

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

En başka, en parlak gündüz misâli,
Hem rüyadan hem de tâbirden güzel.
Yıldızlardan yağar nûru, besbelli,
Yüz akı bir nesil, hep birden güzel…

Bir nesil ki, Hakk’ın ezel âşığı,
Muhabbetle dolu gönül kaşığı,
Tahsil eylediği ilmin ışığı,
Gökteki güneşten, bedirden güzel!

Bütün dikenleri gül eden çile,
Çölü, gülistâna eyler kafile.
Asr-ı saâdetin nefesi ile,
Her devri, binlerce devirden güzel!

Elestü bezminin gönül şevki bu,
Ezelden ebede sevdâ meşki bu,
Hak dâvâda en güzelin aşkı bu,
Her rakip akıldan, fikirden güzel.

Ey yüz akı nesil, ne büyük mevki,
Sizin için hem can, hem cânan sâkî,
Ey yüz akı nesil, bülbül diyor ki:
Gül yürekleriniz şiirden güzel…

Yedi deryâ olsa bir nehrin zoru,
İlle var girdâbı, bir anaforu.
Ey yüz akı nesil, rahmete doğru,
Sizin akışınız nehirden güzel!

Bahar bahar zümrüt yaygı içinde,
Açılmış goncanız saygı içinde.
İnsanlar bir nâdir kaygı içinde,
Sizin kaygınızsa nâdirden güzel!

Tarih boyu size hayran milletler,
Dün size diz çöktü nice devletler.
Mâhir olsa bile başka hasletler,
Sizin hasletiniz mâhirden güzel!

Sizin kökünüzden doğdu Mesnevî,
Mânâ meyveleri sizde her nevî,
Hazine de sizde, millî, mânevî,
Rûhunuz, en zengin şehirden güzel!

Bugün kötülükler perçinleşirken,
İyilikler bundan bezginleşirken,
Niceler yamulup çirkinleşirken,
Dimdik duruşunuz tasvirden güzel…

Hak’tan yönünüzü hiç saptırmayın,
Bâtıl iş yapmayın ve yaptırmayın,
Küfrün cilâsına göz kaptırmayın,
Bin kat, her hâliniz kâfirden güzel!

Şeytan hîleleri doldurdu dehri,
Sakının, yakmasın iblisin zehri,
Çelmesin şu yalan dünyanın sihri,
Sizin gerçeğiniz sihirden güzel…

Ey yüz akı nesil, değeriniz çok,
Değmesin sizlere hasetten bir ok!
Ey yüz akı nesil, mübalâğa yok,
Kadriniz leyle-i kadirden güzel!

Karanlığı delen gözleriniz var,
Yüreği dirilten sözleriniz var,
Seyrî der ki; sizin özleriniz var,
Cennetle yapılan tefsirden güzel…

Her nefes tutuşan tomurcuk derdi,
Sizdedir, bu bağda varlık senedi.
Ey yüz akı nesil, bülbül, dediydi:
Gül yürekleriniz şiirden güzel.