37. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız,

Bahar geliyor. Diriltici nefesiyle, özleri ısıtan cemreleriyle, müjdeler fısıldayan rüzgârıyla, gönüllere neşe ve ümit saçan çiçek ve tomurcuklarıyla bahar geliyor.

Fakat onun bu mutat gelişi yeterli mi ölü arzın dirilmesi için? Acaba her toprak parçası, her nebat aynı ölçüde değerlendirebilecek mi bu baharı? Yoksa yalnızca tomurcuk derdinde olanlar mı bahar uyanışından nasipli?

Üstad Necip Fazıl’ın; «Tomurcuklarının derdinde olmayan ağaç, odundur.» vecizesinden ilhamla, bahara bakıyoruz, Yüzakı’nın penceresinden.

Genel Yayın Yönetmeni M. Ali EŞMELİ; «Her Nefes Yeniden Tutuşan Tomurcuk Derdi» başlıklı yazısıyla Mevlânâ’dan Âkif’e tomurcuk dertlilerinden misallerle, meyve vermenin, geleceğe uzanmanın birinci şartı olarak, bu kadîm dertle dertlenmeyi gösteriyor.

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI, baharın müjdecileri olan cemreleri ele alıyor, Yüzakı şairlerinin cemrelere düşürdükleri mânâlarla… Harun ÖĞMÜŞ, «Bahar Diriliştir» diyerek baharın tabiatta olduğu kadar insan gönlünde ve tarih sahnesindeki yansımalarını işliyor. Sadettin KAPLAN, «Mart Meltemi»nin gönlüne estirdiklerini anlatıyor.

Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; «Kalb-i Selîm Nimeti Takvâ Elbisesi» başlıklı yazılarının ikincisinde, takvânın îman, ibadet ve muâmelât ufuklarında sergilenmesinin ehemmiyetini, güzide bir üslûpla işliyorlar.

Edebiyat yazılarıyla Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK, Ayla AĞABEGÜM, Dursun GÜRLEK, tarih yazılarıyla Ahmet MERAL, Can ALPGÜVENÇ, Karakter yazılarıyla İrfan ÖZTÜRK, Prof. Dr. Ömer ÇELİK, Âdem SARAÇ ve Toplum yazılarıyla Ali Rıza BUL, Ahmet ZİYLAN… dergimizde sizleri bekleyen kalemlerden sadece bir kısmı…

Ve şiir… Şairlerin en çok sevdiği, tabiat gibi cûş u hurûşa geldiği mevsimde şiirlerde de bahar coşkusu var… Baharın kıpırdanışları var mısralarda… Bahar niyazı var… Anadolu’da bahar var, Gül gazelleri var. Diğer tarafta şehidlere matem, Çanakkale’ye zafer tebrikleri var…

Muhterem Okurlarımız,

2005 baharında açan Yüzakı, gönül bahçenizdeki mûtenâ yerinde kök salarak dördüncü senesine girdi. Seçkin ve usta kalemleri, yazarları, şairleri ve okuyucuları ile beraber vücut bulan Yüzakı tomurcuğunun derdi, inşallah hepimizi medeniyet ağacımızda sonsuzluk meyvelerine nail eder.

Derdimiz; yüz akı bir şiirin, yüz akı bir edebiyatın ve yüz akı bir neslin derdi. Âkif’in mazmunuyla; «Âsım’ın nesli». Biliyoruz ki sizin de derdiniz bu.

Yüzakıyla…