35. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız,
Şiirsiz bir hayat düşünebilir misiniz? Elbette hayır. Şiir yakın tarihlere kadar hayata rengini veren ve hikmet mührünü vuran en mühim sanatlardan biriydi. Fakat her alanda olduğu gibi şiirde de öz değerlerine mankurtlaşan akımlar şiirin can damarlarını kestiler ve şiiri hayatiyetinden ve neticede hayattan kopardılar.
Yine de, haşre kadar sönmeden elden ele gezecek olan hakikî şiir meş’alesi bugün de müstesna ışığını yansıtmaya devam ediyor. Şiiri yeniden aslî mecrasına döndürecek bir okul olma hedefinde kendinden emin adımlarla ilerleyen Yüzakı, bu ay “Şuur Merceğinde Şiir ve Hayat” başlıklı dosyasıyla karşınızda…
Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ, «Kırık Nesir ve Felsefî Mırıltılar» olarak adlandırdığı bozuk şiir anlayışını, malzemeleri, vasıtaları, arka plânları, kültürü, beslendiği kaynaklarını ortaya koyarak tenkit ediyor ve edebiyat dünyasını ciddî bir tenkide çağırıyor.
Prof. Dr. Ahmet SEVGİ, şairlerin günümüz toplumundaki yerini geçmişle kıyaslıyor. Ayla AĞABEGÜM mısralarla konuşmayı teklif ediyor daha ince bir toplum, daha nezih bir hayat için… H. Kübra ERGİN şairin hayatla alışverişini kaleme alıyor.
Sadettin KAPLAN, şiirleri, şiirlerinden yakılmış türküleri ile hayatımızın vazgeçilmez rengi Karacaoğlan’ı farklı bir tahlile tâbî tutuyor. İbrahim Hakkı UZUN sözün sırlarına dair söylüyor sözlerini. Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI yüzün renklerinin söze ve şiire akislerini ele alıyor.
Can ALPGÜVENÇ Mihrimah Sultan Camii’ndeki güneş saatinin sırlarını, Yard. Doç. Dr. Rıdvan CANIM, Hama’nın inleyen dolaplarını anlatıyor.
Karakter bölümümüzde Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi, «Kıymeti Bilinmeyen Nimet: Boş Vakit…» başlıklı yazılarıyla bir senenin daha ömür takvimimizden düştüğü şu günlerde kendimizi muhasebeye davet ediyorlar.
Karakter, tarih, toplum, kültür-sanat bölümlerimizde çok değerli kalemlerden, her yönden itina ile işlenmiş yazılar okurlarımızı bekliyor.
Ve şiirler…
Hayata taptaze nefesler, hem kadim ölçülerce şiir, hem binlerce yıldır yepyeni eserler… Felsefe mırıltıları değil söz nehrinin şırıltıları, mânâ semâsının ve insan zekâsının pırıltıları…
Yeniden şiirin hayata hayat kattığı, şiirin aynasında berrak bir hayatın, hayatın aynasında nefis bir şiirin okunduğu günlere…
Yüzakıyla…