Kesret Nedir?

Rıfat ARAZ

Yâ Rab Sana açtım elim;
Beni yakan gurbet nedir?..
Gönül oldu son menzilim;
Yâ bendeki hasret nedir?!.

Kalbim ile görsün gözüm;
Varı vardan seçsin özüm!..
Sen’i söyler alınyazım;
Bunca ibret, hikmet nedir?..

Kulak verdim her bir dile;
Düşüp geldim zorlu yola!..
Ne hâldeyim kim ne bile?
Beni saran hayret nedir?..

Yaktım aşkın envârını;
Gezdim ömrün diyârını!..
Verdin cennet bahârını;
Önümdeki sırat nedir?..

Sen’i sever Sen’le olan;
Gönül koymaz, gönül alan!..
Beni Sana yakın salan;
Hâlvetteki vuslat nedir?..

Ezel duydum bu hitâbı;
Cana düştü aşk kitâbı!..
Kaldır gönülden nikābı;
Vahdet varken kesret nedir?..