Rubâî

Memduh CUMHUR

Mecliste mülâkî olup efkârımıza,
Can olmada herkes uyar ikrârımıza..
Ecdâdımızın sohbetinin yâdıyla,
Nûr inmeli gökten gelip iftârımıza…