Ramazan Hediyeleri

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Cihâna zevk u safâlar getirdin ey Ramazan!
Şu hasta gönle şifâlar getirdin ey Ramazan!

Nasıl da parladı gökler o nur hilâlinle;
Karanlık arza ziyâlar getirdin ey Ramazan!

Gelirken elleri boş gelmedin virânemize;
Hediyyeler ve atâlar getirdin ey Ramazan!

Oruçla gündüze açlık getirdin ancak sen,
Görülse ah ne gıdâlar getirdin ey Ramazan!

Beden rahatladı, rûh âdetâ kanatlandı,
Fakîre türlü devâlar getirdin ey Ramazan!

Sönükleşen, kararan paslı gönlün aynasına,
Pırıl pırıl ne cilâlar getirdin ey Ramazan!

Oruç tutanlara kalkan misâli gölge veren,
Melek kanatlı hümâlar getirdin ey Ramazan!

Seninle bir daha Kur’ân’a erdi can kulağı,
Seherle rûha sabâlar getirdin ey Ramazan!

Kapandı bâb-ı cehennem, vuruldu zincire şer,
İnatçı nefse hizâlar getirdin ey Ramazan!

Bozuk gidişten uzaklaşmak isteyen kula sen;
Ne tevbeler, ne duâlar getirdin ey Ramazan!

Haşinleşen, kaba dünyâya sen latifçe esip;
Zarif tavırlar, edâlar getirdin ey Ramazan!

Nefis düşünce ve ilhamlarınla Tâlî’ye
Güzel nefes ve sadâlar getirdin ey Ramazan!