Bekleyiş

Memduh CUMHUR

Günler ne çabuk geçip giderdi,
Hep neş’e ve hep sürûr içinde…
Rüzgârlar hür ve derbederdi,
Son uykuya dek huzur içinde,
Günler ne çabuk geçip giderdi…

Son perdeyi kaldırınca rüzgâr,
Son meskeni gösterir muhakkak!..
Artık ne bahar ne kış ne yaz var,
Candan sarılır vefâlı toprak,
Son perdeyi kaldırınca rüzgâr …

Sevdâ sesi yükselir yavaşça,
Sevdâlıların vedâ gününde…
Bir gün sıramız gelir yavaşça,
Gür servilerin terennümünde,
Sevdâ sesi yükselir yavaşça.

Vezni: mef’ûlü / mefâilün / feûlün