OLMADI

CÂRÎ (Ahmet AYDIN)

O yâre dek gözümde bu denli kan olmadı!
Gönlümü böyle talan eden hakan olmadı!

Görse de bin bir güzel, aldırmazdı hiç gönül;
Kalbimi alev alev böyle yakan olmadı!

Nasıl bir tılsım çektin gözlerine, cânânım?
Gözlerime hükmeden, böyle bakan olmadı!

Ne yağmur teskin eder, ne de umman dindirir.
Bağrıma, böyle sönmez kor bırakan olmadı!

Ey Cârî, görmedi yâr, pâre pâre gönlümü…
Neyleyim, arz edecek bir camekân olmadı!