Nerdesin?

TÂLÎ (Mustafa KÜÇÜKAŞCI)

Nerdesin evlât? Merak ettim seni,
Kaybolup gittin, ne âlemlerdesin?
Öyle kayboldun ki sildin gölgeni,
Hangi boylam, hangi enlemlerdesin?

Fır döner dünyan sabahtan akşama,
Bohça olmuş sanki zihnin, kırk yama!
Söylüyorsun bir takım sözler ama
Anlamam ben, hangi söylemlerdesin?

Kim, nasıl, nîçin, ne yapmış belledin,
Banda aldın, ezberinden söyledin,
Hangi ekrandan ne gayyâ izledin?
Kimde gönlün, hangi gözlemlerdesin?

Kimlerin hayrânısın, kim örneğin?
Hangi dâvâlar içindir desteğin?
Kurduğun en son hayâlin, isteğin,
Hangi sevdâ, hangi özlemlerdesin?

Yandı âlem, kahrolup kıvransana!
Fâtihân evlâdısın davransana!
Bir büyük yük yüklüyor devran sana!
Söyle evlât, hangi yüklemlerdesin?

Varlığın hakkında fikrin var mıdır?
Hakk’a çok şükrün ve zikrin var mıdır?
Bir düşün, ukbâda ecrin var mıdır?
Hangi işler, hangi eylemlerdesin?

Va’didir Hakk’ın muhakkak âhiret,
Son nefesten sonra ancak âfiyet,
Yaklaşırken zor hesap, son âkıbet,
Söyle Tâlî, hangi önlemlerdesin?

Vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilün